SANACIJA CEVOVODOV BREZ IZKOPA


Sistem obnove kanalizacijskih sistemov brez izkopa je za stranko praktično nemoteč. Izvedba poteka zelo hitro in brez oziroma z minimalnimi posegi v naročnikovih prostorih.


S tem načinom sanacije se izognete stroškom, ki nastanejo ob izkopu in rušenju dotrajanega cevovoda ter ponovni vzpostavitvi v prvotno stanje.


Z uporabo najnovejše tehnologije in usposobljeno ekipo hitro in učinkovito obnovimo stare dotrajane cevovode.


Sanacijo izvedemo lahko tudi na mestih, kjer je s klasičnimi metodami praktično nemogoča.


Prednosti metode v primerjavi s klasičnimi metodami so:

- brez hrupa,

- hitra izvedba,

- brez prahu in nesnage,

- trajnejša rešitev problemov


Metoda se lahko uporabi praktično na vseh objektih, še posebej pa je primerna za objekte kjer je bistvena hitra izvedba brez hrupa in nesnage;

- šole,

- vrtci,

- bolnišnice,

- večstanovanjski objekti,

- hoteli,

- individualni objekti.

 


Cevi najpogosteje obnavljamo na dva načina:


1. Točkovna sanacija cevi z valjastim balonom


Primera saniranih cevi:


cevi pred sanacijocevi po sanaciji


2. Linijska sanacija cevi z impregniranim cevastim vložkomPrimer sanirane cevi:
cev pred sanacijo cev po sanaciji